DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Anasayfa / DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ
DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

0-6 yaş arasında yer alan çocuklara ve bebeklere uygulanan gelişim tarama testidir. Ölçtüğü beceriler; çocuk ve bebeklerde ince motor ve kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım  becerileridir. Denver II testi çocuğun belli alanlarda, kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenilirliliği olan bir testtir.

Gelişim Basamakları

İnce Motor Beceriler:  Çocuk ve bebeklerde tutma, kavrama, sıkma, el-göz  koordinasyonu, sorun çözme, cisimleri doğru yer ve zamanda kullanabilme gibi becerilerin kendi yaş profiline uygun seviyede kazanılıp kazanılmadığını gösteren becerilerdir.

Kaba Motor Beceriler: Atlama, yürüme, koşma ve zıplama gibi  genel olarak kazanılması gereken hareket yeteneği gibi becerilerin becerilerin çocukların kendi yaş gelişim profiline uygun olarak kazanılıp kazanılmadığını göstermektedir.

Sosyal-öz bakım Becerileri: Kendi yaş profiline göre çocuğun kendi kendisine yetebilme, kendi işini kendisinin halledebilmesi ve Sosyal iletişim becerilerini kazanılıp kazanılmadığı gibi durumları değerlendirmektedir.

Dil Becerileri:  Çocuk ve bebeklerde işitme, duyma, anlama, dili kullanama  kendi gelişimsel özelliklerine göre, ses ve kelimeleri uygun dönmelerde çıkarıp çıkarmadığını ayrıca  düzenli ve yaş dilimine uygun cümle kurup kuramadığını ölçen beceridir.

Uygulaması: Denver II testi uygulaması , bu testin uygulama eğitimini almış ve uygulama sertifikası olan kişilerce uygulanmaktadır. Test gelişimsel basamakları ölçülmesi hedeflenmiş, 10 ile 15 dakika kadar sürmektedir. Denver II testi gelişim testi olarak ele alınmalıdır, bir zeka testi değildir. Çocuk ve bebeklerde gelişimsel basamakların herhangi birinde veya birden fazla gelişim basamağında belirti göstermeyen  gelişimsel problemleri , gelişim geriliği gösteren durumlarda tanı koymak için uygulanmaktadır. Test bir çocuğa uygulandıktan 6 ay sonra tekrar uygulanabilmektedir, daha önce test tekrarı yapılmamalıdır. Uygulama esnasında, çocukla birlikte anne ve babası veya ebeveynlerinden en az birisinin yanında olması gerekmektedir. Denver II testi gelişim geriliği gösteren, özel eğitim alması gereken gereken çocukların erken dönemde saptanması veya klinik değerlendirmelerde tanı alması için uygulanmaktadır.

Uygulama Alanları:  Denver II testi gelişimsel olarak çoğunlukla

  1. Gelişim geriliği gösteren çocuk ve bebeklerde, riskli bebeklerde( erken doğum, kordon dolanması, doğum ağırlığı düşük , çoğul gebeliklerde)tanı koymak
  2. Riskli gebelik geçiren anne adaylarının ( madde bağımlılığı, herhangi bir hastalık veya gelişimsel öyküsü, akraba evliliği)  bebeklerinde.
  3. Sağlıklı gözüken çocukları ve bebekleri olası sorunlardan korumak ve takip için
  4. Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocuklarda
  5. Algılama ve dili kullanmakta zorlanan çocuklarda
  6. Fiziksel gelişimi yaş gelişimine uygun ilerlemiyorsa
  7. Okul öncesi dönemde sosyal iletişim becerisi kurmakta zorlanıyor ise
  8. Yaşına uygun olan becerileri geliştirmekte güçlük yaşıyorsa Denver II testi uygulanmaktadır.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Destek Olmaya Hazırız!